• O nas
 • Novice
 • Napovednik
  dogodkov
 • Poslovne priložnosti
  in aktualne ponudbe
 • Samarska regija
 • Članstvo v klubu
 • Kontakti
 • Če se želite pridružiti neprofitnemu združenju "Rusko-Slovenski poslovni klub", je potrebno:

  1. Zagotoviti dokumente.

  Za fizične osebe:

  Za pravne osebe:

  • pristopni vprašalnik (na predpisanem obrazcu);
  • pristopna izjava (na predpisanem obrazcu);
  • pooblastilo pooblaščenega zastopnika;
  • kopijo osebnega dokumenta pooblaščenega zastopnika;
  • 2 fotografiji ( 3x4 ) pooblaščenega predstavnika;
  • statut ( kopija overjena z žigom podjetja);
  • kopijo potrdila o registraciji v enotni državni register fizično osebo samostojnega podjetnika posameznika - (kopija, ki jo pooblaščena oseba potrdi );
  • kopijo potrdila o registraciji v enotni državni register pravnih oseb (kopija potrdila, pooblaščene osebe );
  • izpisek iz državnega registra (neregistrirana) , katerih veljavnost ni starejša od deset dni do vloge v združenje (original ali kopija , ki ga pooblaščena oseba potrdi );
  • kontaktni podatki plačnika

   2. Plačati članarinp.

  Predsedstvo združenja odloča o prosilcu v skladu z zahtevami , določenimi v Statutu v roku tridesetih dni od dneva prejema prošnje in dokumentov, potrebnih od kandidata. Višina članarine 150.00 EUR